Navigace

 

POSOUZENÍ LITERÁRNÍHO NEBO DRAMATICKÉHO DÍLA:

  

1) POSUZOVÁNÍ NOVEL A ROMÁNŮ:

 Pokud chcete naší literární agentuře zaslat k hodnocení svůj rukopis (svou knihu), musíte nejprve uhradit poplatek za vypracování posudku. Výše poplatku se odvíjí od rozsahu rukopisu (tj. od počtu znaků včetně mezer, které rukopis čítá) a platí se za každý rukopis zadaný k posouzení:

 

Rozsah díla:

Cena:

144 000 až 180 000 znaků včetně mezer

1 990 Kč

180 001 až 360 000 znaků včetně mezer

2 990 Kč

360 001 až 540 000 znaků včetně mezer

3 990 Kč


Rukopisy menší než 144 tisíc znaků včetně mezer:

Nepřijímáme rukopisy s menším počtem znaků než 144 000. Jsou totiž příliš tenké a nesplňují základní parametry pro vydání knihy. Výjimku tvoří tvorba pro děti ve věkové kategorii do 6 let, kde je plánováno velké množství ilustrací. V těchto případech stačí i menší rozsah než 144 000 znaků včetně mezer.

(Pokud vám nejde o posouzení rukopisu, tedy budoucí knihy, ale jen o posouzení jedné povídky nebo jiného "malého literárního díla", odrolujte níže na "posuzování malých textů".)

 

Rozepsaná kniha (nedokončený rukopis):

Posudek vám samozřejmě rádi vytvoříme i na dílo dosud nedokončené. Vztahují se na něj stejné podmínky jako na díla dokončená. Upozorňujeme však, že není úkolem našeho redaktora vymyslet, jak by měl rozepsaný příběh skončit, domyslet zápletky, dodělat, dopsat apod. To je věcí každého autora. Náš redaktor se vyjadřuje jen k tomu, co již bylo napsáno.

 

Rukopisy s větším rozsahem:

Má váš rukopis více než 540 tisíc znaků včetně mezer? Takové rukopisy přijímáme jen po individuální dohodě. Cena bude stanovena rovněž individuálně a stejně tak i časová lhůta, do které bude rukopis posouzen.

  

2) POSUZOVÁNÍ SBÍRKY POVÍDEK

Výše poplatku se odvíjí od rozsahu rukopisu (tj. od počtu znaků včetně mezer, které rukopis čítá) a platí se za každý rukopis zadaný k posouzení:

 

Rozsah díla:

Cena:

144 000 až 180 000 znaků včetně mezer

2 790 Kč

180 001 až 360 000 znaků včetně mezer

3 790 Kč

360 001 až 540 000 znaků včetně mezer

4 790 Kč

Posouzení sbírky povídek je pro naše redaktory náročnější, protože se musejí věnovat každé jednotlivé povídce samostatně (rozebrat kvalitu postav, zápletky, jazyka apod.) Proto je cena za posouzení sbírky povídek o něco vyšší, než
u běžných novel a románů.

  

3) POSUZOVÁNÍ MALÝCH LITERÁRNÍCH TEXTŮ:

Do kategorie "malé texty" spadají všechna literární díla, která mají rozsah max. 10 normostran (max. 18 000 znaků včetně mezer) a nejedná se o literaturu pro děti (pokud máte knížku pro malé děti, která má méně než 144 tisíc znaků včetně mezer, považuje se za běžný rukopis a do této kategorie nepatří). Texty s rozsahem nad 10 a méně než 80 normostran se hodnotí za stejnou cenu jako texty v první rozsahové kategorii, tedy za 1990,-Kč.

Malým textem se tedy zejména myslí kratší povídky, pohádky apod. Služba je ideální pro autora, který si například chce nechat posoudit kvalitu kratší povídky, aby zjistil, jak na tom se svým psaním je (jestli má smysl, aby se psaní dál věnoval apod.). Proto tuto službu může autor využít jen jednou za rok. Není možné poslat k posouzení 10 stránek opakovaně během dvanácti po sobě následujících kalendářních měsíců.

 

CENA: 

Rozsah díla:                             Cena za hodnocení:

max. 10 normostran                                      990,-Kč

Cena za hodnocení "malého textu" je fixní (pevně stanovená).

 

Příklad:

Povídka má celkem 10 800 znaků včetně mezer. To je celkem 6 normostran. Za její hodnocení zaplatíte 990,-Kč.

Stejnou cenu zaplatíte, pokud bude mít povídka rozsah 1 normostranu, stejně jako 10 normostran.

Pokud chcete využít nabídku hodnocení "malých textů" maximálně, doporučujeme vám, abyste k hodnocení poslali třeba i více různých kratších textů. Rozsah všech takových textů se sčítá a nesmí přesáhnout 10 normostran, tedy 18 tisíc znaků včetně mezer. A za hodnocení všech takových textů dohromady zaplatíte 990,-Kč celkem.

Obdržíte jedno až dvoustránkový posudek a v případech, kde to redaktor bude považovat za nutné, bude opoznámkován i přímo text. Z posudku se dozvíte, jaké máte v textu (textech) chyby a slabiny.

U těchto textů neřešíme s autory otázku zastupování. Nezastupujeme jednotlivé krátké texty.

 

4) POSUZOVÁNÍ POEZIE 

Do kategorie poezie patří vše, co je psáno ve verších, ať již formou rýmu, nebo volného verše. Nezáleží na tom, zda je vaše poezie epická, lyrická, či lyricko-epická. Zaslat k hodnocení můžete jakoukoliv poezii. Pokud by odborný redaktor došel k závěru, že zaslaný text není poezie, pak by vás na to upozornil a text by přeřadil do jiné kategorie.

Cena za posudek na poezii se počítá od počtu veršů + základní cena za zpracování, která se platí vždy, a to i v případě, že by posuzovaná báseň měla jen jediný verš.

 

Základní cena: 500,-Kč

Cena za každý i započatý verš: 40,-Kč

 

Zatím platí, že poezii naše agentura agenturně nezastupuje. Pokud se změní situace na knižním trhu, potom vám to zde oznámíme.

 

4) POSUZOVÁNÍ FILMOVÝCH NEBO DIVADELNÍCH SCÉNÁŘŮ:

Máte napsaný filmový nebo divadelní scénář a chcete na něj získat odborný posudek? Ceny za posudky scénářů jsou stejné bez ohledu na to, jestli se chcete nebo nechcete nechat agenturou zastupovat. Pokud vám nabídneme agenturní zastupování filmového nebo divadelního scénáře, znamená to, že se budeme snažit najít pro váš scénář kupce.

Cena za posudek se odvýjí od stopáže (délky v minutách) scénáře. V případě zájmu nejprve zašlete svůj scénář do agentury a odborník zhodnotí jeho stopáž. Podle toho vám oznámíme, jaká bude cena posudku. Teprve potom se vyjádříte, zda máte nebo nemáte o posudek zájem.

 

CENÍK:

 

Hraná tvorba – kino filmy, tv filmy, tv inscenace: 

scénář do 60 minut:                                                           2 990,-Kč

scénář od 61 do 90 minut:                                                 4 490,-Kč

scénář od 91 do 120 minut:                                               5 990,-Kč
 

Televizní zábavné pořady:

scénář do 60 minut:                                                            1 990,-Kč

scénář od 61 do 90 minut:                                                   2 990,-Kč

 

Televizní seriály:

scénář do 60 minut / za každý jeden díl:                               2 990,-Kč

scénář od 61 do 90 minut / za každý jeden díl:                     4 490,-Kč

+ příplatek za hodnocení seriálu jako celku:                          2 000,-Kč

 

 

JAK POSTUPOVAT?

Poplatek se hradí za každý zaslaný rukopis (nebo scénář či literární text) a musí být uhrazen předem na účet agentury. V případě zájmu nás tedy nejprve kontaktujte na adrese burdova(zavináč)mamtalent.cz a přiložte do přílohy svůj rukopis ve formátu MS Word (nebo scénář). Prověříme počet znaků včetně mezer (stanovíme stopáž u scénáře) a následně Vám budou zaslány informace k provedení úhrady poplatku. (Pokud nám rukopis / scénář nezašlete a při následném zaslání se ukáže, že jste uvedli chybný rozsah, bude vám nejprve doúčtována cena odpovídající skutečnému rozsahu vašeho rukopisu / scénáře. Teprve po uhrazení doplatku se budeme vaším rukopisem / scénářem zabývat.)

Pokud máme volné kapacity, hodnocení rukopisu / scénáře Vám zašleme nejdéle za 30 kalendářních dní. Lhůta začíná běžet první pracovní den po dni, kdy byla vaše platba připsána na agenturní účet. O tom, že byla platba připsána a do jakého data vám bude posudek zaslán, budete informováni emailem.

V případě, že jsou všichni naši redaktoři / dramatrugové (event. scénáristé) zaneprázdněni posuzováním rukopisů / scénářů, budeme vás informovat, že jsme vaše jméno zapsali na čekací listinu, a také obdržíte informaci, jak dlouhá bude přibližně čekací doba (budete čekat, až se uvolní odborník pro práci na vašem rukopise / scénáři). Jakmile na vašem rukopise / scénáři začne redaktor / dramaturg pracovat, budeme vás o tom informovat a rovněž vám sdělíme, do kdy nejpozději posudek svého rukopisu / scénáře obdržíte.

Pro všechny objednávky však platí, že musejí být uhrazeny dříve, než se začne redaktor / dramaturg rukopisu věnovat.

Pokud by se vám zdála čekací doba nepřiměřeně dlouhá, můžete od své objednávky odstoupit a uhrazená částka vám bude v plné výši vrácena. Odstoupení je možné pouze do okamžiku, než začne redaktor / dramaturg na rukopise / scénáři pracovat. Jakmile jsou zahájeny práce na posudku díla, odstoupení od objednávky a vrácení poplatku již není možné.

Poplatek se hradí v plné výši i při opakovaném zaslání rukopisu / scénáře, tedy pokud autor udělá úpravy a zašle upravenou verzi k novému hodnocení.

 

CO ZÍSKÁTE?

- Redakční posudek má garantovaný rozsah 4 strany A4 (ale většinou je rozsáhlejší). O finálním rozsahu posudku rozhoduje redaktor, který posudek dělá. Pokud si myslí, že je třeba vytvořit posudek rozsáhlejší, může mít posudek i více stran. Některé posudky jsou tak dvoustránkové a jiné třeba pětistránkové, podle úrovně rukopisu a toho, co redaktor uzná za potřebné.

Protože chápeme, že si možná nedovedete představit, jak takový posudek vypadá, můžete si jeden ukázkový posudek vyžádat přímo u nás. Rádi vám ho zašleme. Upozorňujeme však, že to neznamená, že váš posudek bude zcela identický jako ten, který si zrovna budete mít možnost prohlédnout. Každý redaktor dává v posudku důraz na to, co který rukopis zrovna potřebuje. Proto zatímco v jednom jsou detailně rozebírány postavy, ve druhém je to třeba stylistika. Posudek je tedy do značné míry individuální, aby autorovi co nejvíce pomohl. Nicméně jistou představu tím získat můžete. Posudek si vyžádejte na adrese: burdova(zavináč)mamtalent.cz 

 

- Pokud máte ohledně zaslaného posudku nejasnosti, nebo potřebujete některé části více osvětlit (např. nerozumíte použité terminologii, nejsou vám jasné souvislosti, apod.), zašlete nám své jasné otázky k vypracovanému posudku emailem. Redaktor vám na otázky odpoví. Zpracování odpovědí je zahrnuto do ceny služby.

 

Pokud se k tomu rozhodneme, nabídneme vám smlouvu o agenturním zastupování a pokusíme se pro vás najít vydavatele a domluvit vám co nejvýhodnější podmínky, tedy co možná nejvýhodnější smlouvu. Budeme se vám starat o veškeré právní a obchodní záležitosti související s vydáním rukopisu. Za tyto služby si účtujeme agenturní provizi ve výši od 18 % do 25% z každého vyplaceného honoráře dle typu podepsané smlouvy.


- Pokud od nás obdržíte nabídku, že vás máme zájem jako agentura zastupovat, nabídneme vám k podpisu smlouvu o agenturním zastupování. Redaktorský posudek na dílo vám bude předán až po podpisu této smlouvy. 

V případě, že dopředu víte, že o zastupování zájem nemáte, prosím sdělte nám to již při objednávce posudku, ušetříte nám tím čas (neboť o každém zastupování se poměrně dlouze radíme a zvažujeme ho). V takovém případě obdržíte rovnou posudek, aniž bychom vám naše zastupování nabízeli.
 

Text smlouvy o agenturním zastupování si může každý autor vyžádat předem (dříve, než nám rukopis zašle) na emailové adrese burdova(zavináč)mamtalent.cz a může si celou smlouvu předem prostudovat. Každý se tak může zodpovědně rozhodnout, zda v případě, že u nás s rukopisem uspěje, bude nebo nebude mít za nabízených podmínek zájem o naše zastupování. Pokud by autor měl k textu agenturní smlouvy o zastupování jakékoliv dotazy, může je na uvedeném emailu s námi předem konzultovat (ještě před zasláním rukopisu) a teprve potom se může závazně rozhodnout, zda bude nebo nebude mít o zastupování zájem.


Pokud dojde k vydání vašeho rukopisu a prodá se více než 10 000 výtisků během prvních dvou let od prvního vydání rukopisu, bude Vám celý poplatek za posudek vrácen.
 

Ceníky poplatků vstupují v platnost zveřejněním této informace na www.mam-talent.cz. Kdykoliv může dojít ke změně cen.

 

OBJEDNÁVKY:

Své rukopisy a dotazy týkající se posuzování rukopisů, posílejte na emailovou adresu vedoucí autorského oddělení, Bc. Anny Burdové: burdova(zavináč)mamtalent.cz