Menu

POSOUZENÍ LITERÁRNÍHO NEBO DRAMATICKÉHO DÍLA

NOVELY A ROMÁNY

SBÍRKY POVÍDEK

MALÉ LITERÁRNÍ TEXTY

POEZIE

FILMOVÉ NEBO DIVADELNÍ SCÉNÁŘE

POSUDKY OD JUNIORŮ

  1. POSUZOVÁNÍ NOVEL A ROMÁNŮ

 Pokud chcete naší literární agentuře zaslat k hodnocení svůj rukopis (svou knihu), musíte nejprve uhradit poplatek za vypracování posudku. Výše poplatku se odvíjí od rozsahu rukopisu (tj. od počtu znaků včetně mezer, které rukopis čítá) a platí se za každý rukopis zadaný k posouzení.

Rozsah díla Cena
 144 000 až 180 000 znaků včetně mezer   2 490 Kč
 180 001 až 360 000 znaků včetně mezer  3 990 Kč
 360 001 až 540 000 znaků včetně mezer  4 990 Kč

 

Rukopisy menší než 144 tisíc znaků včetně mezer

Nepřijímáme rukopisy s menším počtem znaků než 144 000. Jsou totiž příliš tenké a nesplňují základní parametry pro vydání knihy. Výjimku tvoří tvorba pro děti ve věkové kategorii do 6 let, kde je plánováno velké množství ilustrací. V těchto případech stačí i menší rozsah než 144 000 znaků včetně mezer.

(Pokud vám nejde o posouzení rukopisu, tedy budoucí knihy, ale jen o posouzení jedné povídky nebo jiného "malého literárního díla", odrolujte níže na "posuzování malých textů".)

Rozepsaná kniha (nedokončený rukopis)

Posudek vám samozřejmě rádi vytvoříme i na dílo dosud nedokončené. Vztahují se na něj stejné podmínky jako na díla dokončená. Upozorňujeme však, že není úkolem našeho redaktora vymyslet, jak by měl rozepsaný příběh skončit, domyslet zápletky, dodělat, dopsat apod. To je věcí každého autora. Náš redaktor se vyjadřuje jen k tomu, co již bylo napsáno.

Rukopisy s větším rozsahem

Má váš rukopis více než 540 tisíc znaků včetně mezer? Takové rukopisy přijímáme jen po individuální dohodě. Cena bude stanovena rovněž individuálně a stejně tak i časová lhůta, do které bude rukopis posouzen.

  

2. POSUZOVÁNÍ SBÍRKY POVÍDEK

Výše poplatku se odvíjí od rozsahu rukopisu (tj. od počtu znaků včetně mezer, které rukopis čítá) a platí se za každý rukopis zadaný k posouzení.

Rozsah díla Cena
 144 000 až 180 000 znaků včetně mezer 

 3 490 Kč

 180 001 až 360 000 znaků včetně mezer

 4 790 Kč

 360 001 až 540 000 znaků včetně mezer

 5 990 Kč

 

Posouzení sbírky povídek je pro naše redaktory náročnější, protože se musejí věnovat každé jednotlivé povídce samostatně (rozebrat kvalitu postav, zápletky, jazyka apod.) Proto je cena za posouzení sbírky povídek o něco vyšší, než
u běžných novel a románů.

  

3. POSUZOVÁNÍ MALÝCH LITERÁRNÍCH TEXTŮ

Do kategorie "malé texty" spadají všechna literární díla, která mají rozsah max. 10 normostran (max. 18 000 znaků včetně mezer) a nejedná se o literaturu pro děti (pokud máte knížku pro malé děti, která má méně než 144 tisíc znaků včetně mezer, považuje se za běžný rukopis a do této kategorie nepatří). Texty s rozsahem nad 10 a méně než 80 normostran se hodnotí za stejnou cenu jako texty v první rozsahové kategorii, tedy za 2 490,-Kč.

Malým textem se tedy zejména myslí kratší povídky, pohádky apod. Služba je ideální pro autora, který si například chce nechat posoudit kvalitu kratší povídky, aby zjistil, jak na tom se svým psaním je (jestli má smysl, aby se psaní dál věnoval apod.). Proto tuto službu může autor využít jen jednou za rok. Není možné poslat k posouzení 10 stránek opakovaně během dvanácti po sobě následujících kalendářních měsíců.

Rozsah díla Cena za hodnocení
 max. 10 normostran   1 290 Kč

 

Cena za hodnocení "malého textu" je fixní (pevně stanovená).

Příklad:

Povídka má celkem 10 800 znaků včetně mezer. To je celkem 6 normostran. Za její hodnocení zaplatíte 1 290,-Kč.

Stejnou cenu zaplatíte, pokud bude mít povídka rozsah 1 normostranu, stejně jako 10 normostran.

Pokud chcete využít nabídku hodnocení "malých textů" maximálně, doporučujeme vám, abyste k hodnocení poslali třeba i více různých kratších textů. Rozsah všech takových textů se sčítá a nesmí přesáhnout 10 normostran, tedy 18 tisíc znaků včetně mezer. A za hodnocení všech takových textů dohromady zaplatíte 1 290,-Kč celkem.

Obdržíte jedno až dvoustránkový posudek a v případech, kde to redaktor bude považovat za nutné, bude opoznámkován i přímo text. Z posudku se dozvíte, jaké máte v textu (textech) chyby a slabiny.

U těchto textů neřešíme s autory otázku zastupování. Nezastupujeme jednotlivé krátké texty.

 

4. POSUZOVÁNÍ POEZIE 

Do kategorie poezie patří vše, co je psáno ve verších, ať již formou rýmu, nebo volného verše. Nezáleží na tom, zda je vaše poezie epická, lyrická, či lyricko-epická. Zaslat k hodnocení můžete jakoukoliv poezii. Pokud by odborný redaktor došel k závěru, že zaslaný text není poezie, pak by vás na to upozornil a text by přeřadil do jiné kategorie.

Cena za posudek na poezii se počítá od počtu veršů + základní cena za zpracování, která se platí vždy, a to i v případě, že by posuzovaná báseň měla jen jediný verš.

 Základní cena  500 Kč
 Cena za každý i započatý verš   50 Kč

 

Zatím platí, že poezii naše agentura agenturně nezastupuje. Pokud se změní situace na knižním trhu, potom vám to zde oznámíme.

 

5. POSUZOVÁNÍ FILMOVÝCH NEBO DIVADELNÍCH SCÉNÁŘŮ

Máte napsaný filmový nebo divadelní scénář a chcete na něj získat odborný posudek? Ceny za posudky scénářů jsou stejné bez ohledu na to, jestli se chcete nebo nechcete nechat agenturou zastupovat. Pokud vám nabídneme agenturní zastupování filmového nebo divadelního scénáře, znamená to, že se budeme snažit najít pro váš scénář kupce.

Cena za posudek se odvíjí od stopáže (délky v minutách) scénáře. V případě zájmu nejprve zašlete svůj scénář do agentury a odborník zhodnotí jeho stopáž. Podle toho vám oznámíme, jaká bude cena posudku. Teprve potom se vyjádříte, zda máte nebo nemáte o posudek zájem.

 Hraná tvorba – kino filmy, tv filmy, tv inscenace

Rozsah scénáře - hraná tvorba Cena
 Scénář do 60 minut  3 790 Kč
 Scénář od 61 do 90 minut   5 490 Kč
 Scénář od 91 do 120 minut   7 490 Kč

 

Televizní zábavné pořady

Rozsah scénáře - tv zábavné pořady Cena
 Scénář do 60 minut  2 490 Kč
 Scénář od 61 do 90 minut  3 790 Kč

 

Televizní seriály

Rozsah scénáře - tv seriál Cena
 Scénář do 60 minut / za každý jeden díl  3 790 Kč
 Scénář od 61 do 90 minut / za každý jeden díl   5 690 Kč
 + příplatek za hodnocení seriálu jako celku  2 490 Kč

 

6. VYPRACOVÁNÍ POSUDKU REDAKTOREM JUNIOREM

Rádi byste si nechali posoudit svou práci, ale jste trochu nervózní z toho, co se o svém psaní dozvíte? V tom případě dejte šanci našim redaktorům juniorům. Jako začínající redaktoři berou svou práci velice vážně a tak jim sepsání posudku zabere více času. Navíc každý takový posudek projde odbornou supervizí zkušeného redaktora. Každé čekání se vyplatí. Vy se během čekání uklidníte a navíc získáte profesionální posudek za lepší cenu.

Posudek rukopisu (novela, román)

Upozornění: V případě, že zvolíte posudek od redaktora - juniora, trvá vypracování 60 dní. U malých textů do 10 NS trvá vypracování 44 dní.

 Rozsah rukopisu (novela, román)

ve znacích vč. mezer 

Cena
 144 000 až 180 000  1 890 Kč (sleva 600 Kč) 
 180 001 až 360 000  2 990 Kč (sleva 1 000 Kč) 
 360 001 až 540 000  3 790 Kč (sleva 1 200 Kč) 
 Malé texty do 10 NS - fixně  1 090 Kč (sleva 200 Kč) 

  

Posudek filmového scénáře

Upozornění: V případě, že zvolíte posudek od redaktora - juniora, trvá vypracování 60 dní.

Rozsah filmového scénáře Cena
 do 60 minut   2 990 Kč (sleva 800 Kč)
 do 90 minut  4 490 Kč (sleva 1 000 Kč)
 do 120 minut  6 290 Kč (sleva 1 200 Kč)

 

Posudek televizního scénáře

Upozornění: V případě, že zvolíte posudek od redaktora - juniora, trvá vypracování 60 dní.

Rozsah tv scénáře Cena
 do 60 minut   1 890 Kč (sleva 600 Kč) 
 do 90 minut  3 090 Kč (sleva 700 Kč)

 

JAK POSTUPOVAT?

Poplatek se hradí za každý zaslaný rukopis (nebo scénář či literární text) a musí být uhrazen předem na účet agentury. V případě zájmu nás tedy nejprve kontaktujte na adrese burdova(zavináč)mamtalent.cz a přiložte do přílohy svůj rukopis ve formátu MS Word (nebo scénář). Prověříme počet znaků včetně mezer (stanovíme stopáž u scénáře) a následně Vám budou zaslány informace k provedení úhrady poplatku. (Pokud nám rukopis / scénář nezašlete a při následném zaslání se ukáže, že jste uvedli chybný rozsah, bude vám nejprve doúčtována cena odpovídající skutečnému rozsahu vašeho rukopisu / scénáře. Teprve po uhrazení doplatku se budeme vaším rukopisem / scénářem zabývat.)

Standardně hodnocení rukopisu / scénáře Vám zašleme nejdéle za 30 kalendářních dní. Pokud máme volné kapacity, tato lhůta začíná běžet první pracovní den po dni, kdy byla vaše platba připsána na agenturní účet. O tom, že byla platba připsána a do jakého data vám bude posudek zaslán, budete informováni emailem.  Pokud jste zvolili posudek od redaktora - juniora, je tato lhůta 60 kalendářních dní. 

V případě, že jsou všichni naši redaktoři / dramaturgové (event. scénáristé) zaneprázdněni posuzováním rukopisů / scénářů, budeme vás informovat, že jsme vaši objednávku zařadili "do fronty", a také obdržíte informaci, jak dlouhá bude přibližně čekací doba (budete čekat, až se uvolní odborník pro práci na vašem rukopise / scénáři). Jakmile na vašem rukopise / scénáři začne redaktor / dramaturg pracovat, budeme vás o tom informovat a rovněž vám sdělíme, do kdy nejpozději posudek svého rukopisu / scénáře obdržíte. Lhůta 30 respektive 60 kalendářních dnů pro vypracování posudků začíná běžet až od chvíle, kdy redaktor práci převezme. Do fronty jsou zařazovány jen ty objednávky, které jsou již uhrazené.

Pro všechny objednávky tedy platí, že musejí být uhrazeny dříve, než se začne redaktor / dramaturg rukopisu věnovat.

Pokud by se vám zdála čekací doba nepřiměřeně dlouhá, můžete od své objednávky odstoupit a uhrazená částka vám bude v plné výši vrácena. Odstoupení je možné pouze do okamžiku, než začne redaktor / dramaturg na rukopise / scénáři pracovat. Jakmile jsou zahájeny práce na posudku díla, odstoupení od objednávky a vrácení poplatku již není možné.

Poplatek se hradí v plné výši i při opakovaném zaslání rukopisu / scénáře, tedy pokud autor udělá úpravy a zašle upravenou verzi k novému hodnocení.

 

CO ZÍSKÁTE?

- Redakční posudek má garantovaný rozsah 4 strany A4 (ale většinou je rozsáhlejší). O finálním rozsahu posudku rozhoduje redaktor, který posudek dělá. Pokud si myslí, že je třeba vytvořit posudek rozsáhlejší, může mít posudek i více stran. Některé posudky jsou tak dvoustránkové a jiné třeba pětistránkové, podle úrovně rukopisu a toho, co redaktor uzná za potřebné.

Protože chápeme, že si možná nedovedete představit, jak takový posudek vypadá, můžete si jeden ukázkový posudek vyžádat přímo u nás. Rádi vám ho zašleme. Upozorňujeme však, že to neznamená, že váš posudek bude zcela identický jako ten, který si zrovna budete mít možnost prohlédnout. Každý redaktor dává v posudku důraz na to, co který rukopis zrovna potřebuje. Proto zatímco v jednom jsou detailně rozebírány postavy, ve druhém je to třeba stylistika. Posudek je tedy do značné míry individuální, aby autorovi co nejvíce pomohl. Nicméně jistou představu tím získat můžete. Posudek si vyžádejte na adrese: konecna(zavináč)mamtalent.cz 

 

- Pokud máte ohledně zaslaného posudku nejasnosti, nebo potřebujete některé části více osvětlit (např. nerozumíte použité terminologii, nejsou vám jasné souvislosti, apod.), zašlete nám své jasné otázky k vypracovanému posudku emailem. Redaktor vám na otázky odpoví. Zpracování odpovědí je zahrnuto do ceny služby.

 

Pokud se k tomu rozhodneme, nabídneme vám smlouvu o agenturním zastupování a pokusíme se pro vás najít vydavatele a domluvit vám co nejvýhodnější podmínky, tedy co možná nejvýhodnější smlouvu. Budeme se vám starat o veškeré právní a obchodní záležitosti související s vydáním rukopisu. Za tyto služby si účtujeme agenturní provizi ve výši od 18 % do 25% z každého vyplaceného honoráře dle typu podepsané smlouvy.


- Pokud od nás obdržíte nabídku, že vás máme zájem jako agentura zastupovat, nabídneme vám k podpisu smlouvu o agenturním zastupování. Redaktorský posudek na dílo vám bude předán až po podpisu této smlouvy. 

V případě, že dopředu víte, že o zastupování zájem nemáte, prosím sdělte nám to již při objednávce posudku, ušetříte nám tím čas (neboť o každém zastupování se poměrně dlouze radíme a zvažujeme ho). V takovém případě obdržíte rovnou posudek, aniž bychom vám naše zastupování nabízeli.
 

Text smlouvy o agenturním zastupování si může každý autor vyžádat předem (dříve, než nám rukopis zašle) na emailové adrese burdova(zavináč)mamtalent.cz a může si celou smlouvu předem prostudovat. Každý se tak může zodpovědně rozhodnout, zda v případě, že u nás s rukopisem uspěje, bude nebo nebude mít za nabízených podmínek zájem o naše zastupování. Pokud by autor měl k textu agenturní smlouvy o zastupování jakékoliv dotazy, může je na uvedeném emailu s námi předem konzultovat (ještě před zasláním rukopisu) a teprve potom se může závazně rozhodnout, zda bude nebo nebude mít o zastupování zájem.
 

Ceníky poplatků vstupují v platnost zveřejněním této informace na www.mam-talent.cz. Kdykoliv může dojít ke změně cen.

 

POSUDKY REDAKTORŮ JUNIORŮ - CO MŮŽETE OČEKÁVAT A JAK TO FUNGUJE?

Agentura si potřebuje průběžně vychovávat nové redaktory. Proto máme juniorský tým, což je tým začínajících redaktorů, kteří mají buď přímo čerstvě vystudovaný obor literatura / žurnalistika / scenáristika / mediální obory na vysoké nebo vyšší odborné škole, eventuálně právě studují v posledním ročníku takové školy s příslušným odborným zaměřením na literaturu a scenáristiku či obory příbuzné. Jde tedy o redaktory, kteří zatím nemají příliš velkou redakční praxi. Ke každému takovému juniorovi je přidělen zkušený agenturní redaktor senior, který již má velmi bohatou redakční praxi. Tento redaktor senior působí jako supervizor nad prací juniora. To je také důvodem, proč lhůta pro vyhotovení juniorského posudku je dvojnásobná, neboť redaktor senior často práci juniorovi vrací k doplnění nebo i k přepracování a vede ho k vytvoření co nejkvalitnějšího odborného posudku. Ze stejných důvodů je na posudky juniorů poskytována sleva.

 

OBJEDNÁVKY:

Své rukopisy a dotazy týkající se posuzování rukopisů, posílejte na emailovou adresu vedoucí autorského oddělení, Pavly Konečné: konecna(zavináč)mamtalent.cz

 

LITERÁRNÍ OCENĚNÍ - TALENT ROKU

Pokud si u agentury necháte vypracovat posudek na svůj rukopis, automaticky bude váš rukopis zařazen do soutěže "TALENT ROKU". Redaktoři literární agentury vyberou ze všech rukopisů ten, o kterém jsou přesvědčeni, že si ocenění nejvíce zaslouží. Vybraný rukopis má šanci najít nakladatele pro vydání svého díla v knižní podobě. Agentura se snaží věnovat oceněnému maximální pozornost, na předávání ceny zve nakladatele, oslovuje novináře a média, snaží se o oceněném rukopisu (a o jeho autorovi) dát veřejnosti co možná nejvíce (a dle svých možností) vědět.

Přečtěte si PRAVIDLA a povívejte se, kdo se stal vítězem předchozích ročníků:

1. ročník

2. ročník

Prohlédnout si můžete i fotogalerii z předávání ocenění. To probíhá vždy na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě.

I na letošní předávání ocenění jste všichni srdečně zváni! Více ZDE.