Menu

Objednali jste si hodnocení vašeho díla a obdrželi jste od nás kladný posudek?

Nabídli jsme vám agenturní zastupování?

V tom případě samozřejmě gratulujeme!

Právě stojíte před významným prvním krokem ke své spisovatelské kariéře!

 

Naše zastupování nabízíme jen a pouze těm autorům, jejichž literárním dílům věříme a domníváme se, že by tyto knihy mohly na knižním trhu v České republice uspět. Jde o díla, která můžeme rovnou začít nabízet nakladatelstvím a není nutné na nich nejprve dělat nějaké výraznější úpravy.

Velice zvažujeme, komu naše zastupování nabídnout. To, že podepíšeme s autorem agenturní smlouvu o zastupování, totiž znamená, že budeme jeho rukopisu věnovat velké množství času. Tento čas musí někdo zaplatit a v tomto případě jedinou šancí na výdělek je provize, kterou autor hradí literární agentuře ze svých honorářů v případě, že se nám podaří zajistit vydání jeho rukopisu.

Bohužel nestačí jen zajistit vydání, je také nutné, aby byla kniha na trhu úspěšná a dobře se prodávala. Jen pro zajímavost, pojďme si trochu procvičit matematiku.

 

Z výše uvedeného příkladu vidíte, že pro existenci naší literární agentury je klíčové, abychom dobře vybírali mezi rukopisy. Musíme být nároční, protože jenom kvalitní rukopisy, o které bude na knižním trhu zájem, nám mohou umožnit celý projekt realizovat. Proto jsme a i v roce 2015 nadále budeme při výběru nároční. Ne vždy to znamená vítězství jen literárně náročných prací. Někdy to může znamenat i to, že přijmeme k zastupování dílo, které sice není kdo ví jak literárně vyvedené, ale má velký potenciál k úspěšnému prodeji. (Může totiž nastat mnoho různých variant. Někdy máme literárně úžasně zpracovaný rukopis, u kterého je bohužel naprosto zřejmé, že se prodávat nebude. Například proto, že téma není dost zajímavé. Jindy je téma slibné, příběh skvělý, ale literárně rukopis pokulhává. Vždy je ale třeba zvažovat velmi mnoho pro a proti.)

Těm, jejichž rukopisy vypadají slibně, ale brzdí je množství nedostatků nabízíme možnost na rukopisech zapracovat a také se v oboru psaní beletrie dále odborně vzdělávat. Můžete vybírat z bohaté nabídky kurzů tvůrčího psaní nebo si rovnou zvolit možnost vypilovat svůj rukopis pod odborným vedením (služba Lektorské vedení při dělání úprav na rukopise). Kurzy tvůrčího psaní vede známá lektorka, autorka populárních učebnic Tvůrčí psaní pro každého a ředitelka literární agentury, Markéta Dočekalová. Odkaz na kurzy vede na její stránky, kde kurzy nabízí. 

Nakladatelství, se kterými spolupracujeme, dobře vědí, že nemůžeme zastupovat nekvalitní rukopisy. To je pro ně výhodné, protože se nemusejí zabývat hromadami vysloveně nekvalitních textů. Rukopisy, které jim nabízí naše agentura, sice nemusejí vyhovovat edičním plánům nakladatelství, ale rozhodně nepatří do hromádky s označením "nepoužitelné". Pro naši spolupráci s nakladatelstvími je nesmírně důležité, abychom si kvalitativní laťku udrželi. Naše agentura musí být schopna garantovat, že nabízí nakladatelstvím kvalitní rukopisy se zajímavým potenciálem. Jen tak budou mít nakladatelství i nadále zájem s námi spolupracovat.

Z výše řečeného jasně plyne, že pokud u nás autor uspěje a dostane od nás nabídku na agenturní zastupování svého rukopisu, jedná se o poměrně velký úspěch! Samozřejmě ani tento úspěch ještě neznamená, že se nám pro rukopis povede najít vydavatele. To je bohužel závislé ještě na celé řadě dalších faktorů a chce to mít i kousek štěstí.

Pokud se nám nepodaří pro knihu najít vydavatele, autor nám samozřejmě za naše služby neplatí nic. Jedinou jeho finanční investicí zůstává cena za vypracovaný odborný posudek jeho literárního díla. Tento posudek však může autor používat při následném dalším nabízení díla nakladatelstvím.

 

Podmínky agenturního zastupování: 

  • Smlouvu většinou uzavíráme na 2 kalendářní roky.
  • Pokud do dvou let nenajdeme pro rukopis vydavatele, po vypršení smlouvy se s každým autorem domlouváme individuálně, jestli uzavřeme smlouvu na další rok, nebo ne.
  • Za naše služby platí autor jen provizí z vyplacených honorářů. Z každého vyplaceného honoráře si agentura vezme v rozpětí od 15% do 25% dle typu podepsané smlouvy.
  • Autorům nabízíme standardně dva druhy smluv. Smlouvu s opcí na 10 let a smlouvu bez opce. Každý autor si může sám vybrat, kterou smlouvu chce. Smlouva s opcí znamená, že se autor zavazuje, že pokud pro něj agentura úspěšně zajistí vydání knihy u některého nakladatelství, tak každé další literární dílo, které autor napíše, nejdříve vždy musí nabídnout naší agentuře k zastupování. Pokud dílo agentura zastupovat odmítne, může s ním autor již volně nakládat. Jde tedy o přednostní nabídkovou povinnost vůči agentuře, a to na dobu 10 let od první knihy, jejíž vydání agentura zajistila. Ve smlouvě s opcí také agentura autorovi na oplátku nabízí řadu zajímavých služeb a výhodnou péči (jde o oboustranně výhodný a hlavně dlouhodobý vztah mezi agenturou a autorem, staráme se autorovi o organizaci besed a autorských čtení, podpoříme ho například propagací díla na našich webových stránkách, poskytujeme mu daňové a právní poradenství apod.). Autor také získává zvýhodněnou sazbu agenturní provize, a to pouze ve výši 15%. Pokud se však autor rozhodne pro smlouvu bez opce, činí výše agenturní provize 25% z každého vyplaceného honoráře a týká se samozřejmě jen díla, jehož vydání agentura zajistila. Smlouva se dle dohody podepisuje na jeden nebo na dva roky. Neplatí tu žádná nabídková povinnost dalších literárních děl. Agentura však autorovi neposkytuje žádnou další péči, stará se jen a výhradně o nabízení díla nakladatelstvím a snaží se domluvit vydání díla. Naše agentura upřednostňuje udržování dlouhodobých vztahů se svými autory.
  • Agentura se stará o kompletní vyplácení a také vyúčtovávání honorářů. Nakladatelství posílají vše na účet agentury, agentura vyplácí honoráře autorům a ponechává si z nich agenturní provizi. Všechny honoráře jsou samozřejmě autorům řádně vyúčtovány na základě dokladů dodaných ze strany nakladatelství.
  • Nárok na provizi z vydané knihy má agentura po časově neomezenou dobu. Jinými slovy, dokud se kniha prodává, agentura inkasuje provizi z vyplacených honorářů. Platnost smlouvy o agenturním zastupování na to nemá žádný vliv. Tedy i po skončení platnosti smlouvy o agenturním zastupování nadále platí povinnost hradit agenturní provizi ze všech honorářů vyplacených za prodej této knihy.
  • Smlouvu o agenturním zastupování kdykoliv zašleme na vyžádání emailem (můžete dostat k nahlédnutí jak smlouvu s opcí, tak bez opce, pochopitelně). Každý autor si ji tak může detailně pročíst a na cokoliv se nás může k textu smlouvy zeptat. Dotazy rádi zodpovíme.

 

​KONTAKTY:

Dotazy týkající se agendy zastupování Mgr. Markéta Dočekalová, ředitelka agentury: docekalova(zavináč)mamtalent.cz

Dotazy týkající se hodnocení literárních děl autorů, vedoucí autorského oddělení Pavla Konečná: konecna(zavináč)mamtalent.cz