Menu

Lektoské vedení při práci na rukopise je určeno všem autorům, kteří chtějí pracovat na svém vlastním, konkrétním díle pod odborným vedením. Toto dílo je buď ve fázi vzniku, nebo již má autor napsanou první verzi. Rukopisy většinou lektoruje s autory Mgr. Markéta Dočekalová. V některých případech vám může být doporučen i jiný lektor z našeho redaktorského týmu (například když má paní Dočekalová naplněné kapacity, nebo se například jedná o žánr, kterému se nevěnuje apod.).

Jedná se o nejúspěšnější program Markéty Dočekalové.

U českých nakladatelství bylo vydáno již přes 100 knih, které vznikly v tomto programu!

 

 

Jak vše probíhá?

Při zahájení spolupráce obdržíte přihlašovací jméno a heslo do systému kurzů, který je provozován na stránkách www.TvurciPsani.cz. Tak budete mít po celou dobu přístup ke všem lekcím s teorií a také ke všem ukázkám textů, které jsou zde k dispozici. Máte také přístup do fóra, kde se můžete setkávat s dalšími autory.

Lekce jsou vám k dispozici jako teoretická podpora. Pokud váš lektor bude mít pocit, že si potřebujete doplnit znalosti teorie, řekne vám, kterou z lekcí si máte přečíst a které cvičení si například máte udělat, abyste doplnili své znalosti a získali určité dovednosti. Jinak ale pracujete výhradně s vlastním textem.

 

Vaše spolupráce s lektorem vypadá následovně:

Postupně posíláte lektorovi váš text, a to od první stránky, samozřejmě. Text se posílá po 10 autorských stranách, tedy max. 18 tisíc znaků včetně mezer pro jedno zaslání. Jakmile text lektorovi zašlete, má lektor 7 pracovních dní na jeho vyhodnocení. V této lhůtě vám zašle text zpět vyhodnocený. Jakmile vyhodnocený text obdržíte, můžete lektorovi poslat dalších 10 autorských stran. Takto si postupně e-mailem vaše stránky vyměňujete. Zatímco lektor pracuje na hodnocení dalších stránek, vy pracujete na úpravách předchozích deseti stran, které již máte od lektora vyhodnocené. Princip je tedy poměrně jednoduchý, ale vyžaduje píli a pravidelnost. 

V tomto programu vzniká každý rok několik knih, které jsou skutečně vydány a končí na pultech knihkupectví. Za dobu existence programu byly takto vydány desítky knih!  

Pokud máte o tuto formu spolupráce zájem, pak musíte splnit jednu základní podmínku a tou je ochota pracovat takto na svém rukopisu minimálně 2 kalendářní měsíce. Tento program není možné zakoupit na kratší dobu. (Důvodem je smysluplnost spolupráce. Jeden kalendářní měsíc je příliš krátká doba na udělání skutečných úprav na rukopise.) Cílem je uvést rukopis pod odborným vedením do finálního stavu. Finální stav by měl co možná nejvíce odpovídat profesionální literární práci, neměl by obsahovat chyby, slabá místa, nelogičnosti, nevěrohodné pasáže, nezvládnuté charaktery postav a přímé řeči apod. Lektor hlídá také kvalitu literárního a jazykového zpracování textu, stejně jako kompozici díla. Za autora úpravy nedělá, pouze upozorňuje na chyby a nedostatky (označuje chyby v textu) a autorovi vždy vysvětlí, jak má chyby napravit. Řešení však musí najít vždy autor sám, lektor za autora text nikdy neupravuje ani nepřepisuje.

Účast v tomto programu NEZNAMENÁ GARANCI TOHO, ŽE BUDE VAŠE KNIHA SKUTEČNĚ VYDÁNA. Nalezení vydavatele je bohužel závislé na mnoha faktorech, z nichž kvalita samotného rukopisu je pouze jedním z nich. Pokud však autor upraví rukopis tak, že je dle názoru lektora rukopis připraven k nabízení nakladatelstvím, pak agentura s takovým autorem automaticky uzavře smlouvu o agenturním zastupování a bude se nabízení rukopisu věnovat. 

Lektorská činnost se nezaměřuje na jazykovou korekturu díla. Lektor nenese odpovědnost za gramatické chyby v textu a není jeho povinností na tyto chyby autora upozorňovat. Jazyková korektura textu může být v případě autorova zájmu objednána zcela samostatně jako samostatná služba. 

Cena a způsob platby:

Za program se platí měsíčně, a to tak, že 20. dne v měsíci musí být uhrazeno kurzovné na další měsíc (tedy například 20. 8. musí být uhrazeno kurzovné na září apod.).

Program je možné kdykoliv přerušit, a to až na maximálně 6 měsíců. Přerušení, stejně jako jeho ukončení, je nutné hlásit nejpozději 20. dne v měsíci na měsíc následující. Tedy přerušení od září, je nutné nahlásit nejpozději 20. 8., stejně jako ukončení studia. Při nedodržení této lhůty je kurzista povinen uhradit ještě jedno měsíční kurzovné.

Přerušení programu znamená, že autor má nadále nepřetržitý online přístup ke všem lekcím tvůrčího psaní na webu www.TvurciPsani.cz a je pro něj nadále drženo místo v tomto programu. 

Na ukončení programu se nevztahuje žádná výpovědní lhůta, pouze je nutné dodržet princip, že se hlásí vždy ke 20. dni v měsíci na měsíc následující, viz vysvětlení výše.

 

Cena: 2 250 Kč / měsíčně

 

Minimální účast v tomto programu jsou 2 kalendářní měsíce, proto první platba je vždy ve výši 3800 Kč (za dva měsíce). Pokud autor svou účast v programu ukončí před vypršením těchto dvou měsíců, uhrazená částka bez náhrady propadá.

 

OBJEDNÁVKY:

Lektorské vedení při práci na rukopise si můžete objednat zasláním e-mailu na adresu Markéty Dočekalové: docekalova(zavináč)mamtalent.cz

Program se zahajuje vždy od prvního kalendářního dne v měsíci. Někdy je nutné vyčkat na uvolnění místa v tomto programu.