Menu

Čím dál častěji si mnoho lidí přeje, aby po nich jejich potomkům něco zůstalo. Chtějí jim předat nejen zkušenosti, ale také důležité nebo zajímavé informace o životě předků. Snaží se tedy psát buď rodinné kroniky nebo tzv. memoáry, čili vzpomínková vyprávění ze svého života.
 

Bohužel, velmi mnoho z nich zjistí, že napsat kvalitní rodinnou kroniku nebo memoáry, nejen vyžaduje spoustu času, ale také spisovatelské schopnosti. Většině z nich se nakonec jejich dílo vytvořit nepodaří.

Máte stejný problém? Chcete po sobě rodině něco zanechat, ale nemáte buď čas, nebo spisovatelské schopnosti aby mohlo dílo vzniknout? Chcete mít dílo, za které se nebudete muset stydět?
 

Pak si můžete objednat službu, které se v zahraničí říká "GHOSTWRITING" a znamená to, že si najmete autora (ghostwritera), který za vás dílo napíše. Skutečný autor zůstává vždy skryt, (ghost = duch, writing = psaní) a tak se nikdy nikdo nedozví, že jste dílo nepsali, pokud to sami neprozradíte.
 

Berte prosím v úvahu, že sepsání kroniky nebo memoárů na základě vámi dodaných podkladů (sem patří samozřejmě i osobní konzultace, kdy budete muset autorovi zodpovědět řadu dotazů a být mu také k ruce na telefonu po celou dobu tvorby) je časově nesmírně náročné. Většinou se jedná o velmi intenzivní práci na několik měsíců. Tomu pak odpovídá i cena, která je u této služby v řádu deseti až statisíci korun. Ano, pokud budete chtít, aby vám někdo napsal historický román, nebo poutavý thriller o rozsahu 500 normostran, je to práce na plný úvazek na jeden rok. Tomu musí odpovídat také cena za tuto práci.

Služba je samozřejmě určena i pro tvorbu komerčních děl na zakázku (knihy určené pro knižní trh apod.) 

 

CENA:

Aby ghostwriter mohl v klidu začít pracovat, musí si být jist, že to se svou objednávkou myslíte vážně. Vždy se tedy platí záloha ve výši od 20 000 Kč. Výše zálohy závisí na komplikovanosti a náročnosti objednaného díla a stanovujeme ji pro každou objednávku individuálně.

 

Příklad 1: Objednávka je udělána na brožurku čítající 30 normostran. V tomto případě bude stačit záloha 20 000,-Kč.

 

Příklad 2: Objednávka je udělána na zpracování zážitků ze života nějaké osoby a z hlediska rozsahu se jedná o zpracování 5 let života. Takovéto projekty vyžadují většinou hodně schůzek a přípravných rozhovorů s člověkem, o kterém se má psát (pokud už nežije, vyžaduje tato práce dlouhou přípravu formou pročtení a prostudování mnoha materiálů.) V tomto případě bude stačit záloha 50 000,-Kč.

 

Příklad 3: Objednávka je udělána na historický román o rozsahu 500 normostran, záloha bude 100 000,-Kč.

Ještě před uhrazením zálohy proběhne vždy schůzka, na které je přítomen objednavatel služby, pověřený redaktor, který by měl dílo vytvořit a ředitelka literární agentury Mgr. Dočekalová. Na této schůzce jsou prodiskutovány všechny potřebné detaily týkající se nejen spolupráce na knize, ale zejména detaily týkající se obsahu knihy (téma, příběh, literární forma zpracování apod.). Za tuto schůzku se platí jednorázový paušální poplatek 2000,-Kč.

Výše zálohy je stanovena až po osobním setkání a prodiskutování celé záležitosti se zadavatelem a je vždy stanovena individuálně. Složená záloha slouží jako kauce pro případ, že by zadavatel (klient) neuhradil řádně některou z faktur za odvedenou práci. 

Pokud klient včas neuhradí vystavenou fakturu, práce na knize jsou zastaveny a klientovi je zaslána upomínka. Pokud klient fakturu neuhradí a je s platbou opožděn 14 a více kalendářních dnů, je faktura uhrazena ze složené zálohy a spolupráce s klientem je okamžitě ukončena. Pozor, nevypotřebovaná záloha v takovém případě propadá bez náhrady!

 

Cena práce je fakturována podle níže uvedeného ceníku:

 1. Cena za každou (i započatou) normostranu díla, dle typu díla: od 400,-Kč výše.
 2. Cena za telefonické konzultace: 150,-Kč za každou i započatou půlhodinu + volání probíhá vždy na účet zákazníka, který službu objednal.
 3. Cena za osobní konzultace (jen na území ČR): úhrada cestovních nákladů + 850 Kč za každou (i započatou) hodinu konzultace.
 4. Pokud jede ghostwriter za klientem do místa, které je od jeho bydliště vzdáleno více, než 100 km, je nad rámec cestovného účtováno 200 Kč za každou hodinu strávenou na cestě, a to počínaje druhou hodinou. První hodina cesty není účtována. Počítají se hodiny strávené na cestě tam i zpět.
   

  Poznámka:

  Pokud jede ghostwriter za klientem do místa vzdálenějšího než 300 km od jeho bydliště, hradí klient ghostwriterovi ubytování v místě (počet nocí závisí na rozsahu konzultace), a to minimálně ve tříhvězdičkovém hotelu, na jednolůžkovém pokoji a včetně snídaně. Vše se domlouvá individuálně dle konkrétní situace.

   

Výše uvedené úkony jsou klientovi vyúčtovávány pravidelně, a to zpětně vždy za každý jeden kalendářní měsíc spolupráce. Splatnost vystavených faktur je 1 kalendářní týden. Všechny tyto podmínky spolupráce jsou uvedeny v závazné objednávce, která plní úlohu smluvní dohody a klient ji musí podepsat. Teprve po podepsání závazné objednávky jsou práce započaty.

Vytváření dalších verzí díla, tedy za rozsáhlejší přepisování a úpravy se platí zvlášť dle stejného ceníku.

V objednávce (ve smluvní dohodě) se ghostwriter zavazuje, že jako autor díla zůstane navždy utajen. 

 

OBJEDNÁVKY:

V případě zájmu o ghostwriting kontaktujte prosím vedoucí centra služeb, Bc. Žanetu Vojtíškovou Fleknovou: vojtiskova(zavináč)mamtalent.cz